Dziekanat

Bartłomiej Skrobek (kierownik Dziekanatu)

Zakres odpowiedzialności
Sprawy pracowników Wydziału Historycznego pozostające w kompetencji Dziekana Wydziału
Postępowania awansowe i konkursy
Obsługa administracyjna Rady Wydziału Historycznego

Telefon
(12) 663 14 36

Małgorzata Kozak

Zakres odpowiedzialności
Wydziałowy Koordynator ds. Pomocy Materialnej
Stypendia z funduszy pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Wydziału Historycznego
Wnioski o przyznanie miejsca w domu studenckim
Wypłata stypendiów doktoranckich

E-mail
malgorzata.kozak@uj.edu.pl

Telefon
(12) 663 11 56

Katarzyna Polak

Zakres odpowiedzialności
Obsługa administracyjna Prodziekana Wydziału Historycznego ds. studenckich
Studia doktoranckie
Przewody doktorskie

E-mail
katarzyna.polak@uj.edu.pl

Telefon
(12) 663 11 57

Ewa Sroga

Zakres odpowiedzialności
Sprawy finansowe Wydziału Historycznego

Telefon
(12) 663 15 93

Kontakt

Adres
ul. Gołębia 24
31-007 Kraków

Collegium Novum UJ
II piętro, pokój 54

Godziny przyjęć
Poniedziałki 10:00-14:00
Wtorki 10:00-14:00
Czwartki 10:00-14:00
Piątki 10:00-14:00

E-mail
historyczny@uj.edu.pl

Faks
(12) 422 77 62