Rada Wydziału

Kalendarz posiedzeń

2017

22 września

20 października

24 listopada

15 grudnia

2018

19 stycznia

16 lutego

23 marca

20 kwietnia

18 maja

22 czerwca

21 września

Nauczyciele akademiccy na stanowisku profesora zwyczajnego

prof. dr hab. Wojciech Bałus

prof. dr hab. Czesław Brzoza

prof. dr hab. Jan Chochorowski

prof. dr hab. Andrzej Chwalba

prof. dr hab. Krzysztof Ciałowicz

prof. dr hab. Edward Dąbrowa

prof. dr hab. Marcin Fabiański

prof. dr hab. Piotr Franaszek

prof. dr hab. Jan Ostrowski

prof. dr hab. Krzysztof Ożóg

prof. dr hab. Ewdoksia Papuci-Władyka

prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak

Nauczyciele akademiccy na stanowisku profesora nadzwyczajnego z tytułem

prof. dr hab. Janusz Barański

prof. dr hab. Dariusz Czaja

prof. dr hab. Tomasz Gąsowski

prof. dr hab. Tomasz Gryglewicz

prof. dr hab. Piotr Krasny

prof. dr hab. Zbigniew Libera

prof. dr hab. Renata Madyda-Legutko

prof. dr hab. Mariusz Markiewicz

prof. dr hab. Andrzej Nowak

prof. dr hab. Artur Patek

prof. dr hab. Maciej Salamon

prof. dr hab. Stanisław Sroka

prof. dr hab. Jan Święch

prof. dr hab. Małgorzata Woźna-Stankiewicz

prof. dr hab. Krzysztof Zamorski

Nauczyciele akademiccy na stanowisku profesora nadzwyczajnego UJ

dr hab. Michał Baczkowski, prof. UJ

dr hab. Wojciech Blajer, prof. UJ

dr hab. Zofia Fabiańska, prof. UJ

dr hab. Zenon Piech, prof. UJ

dr hab. Jacek Poleski, prof. UJ

dr hab. Krzysztof Sobczyk, prof. UJ

dr hab. Krzysztof Stopka, prof. UJ

dr hab. Renata Suchowiejko, prof. UJ

dr hab. Marek Zgórniak, prof. UJ

Nauczyciele akademiccy, doktorzy habilitowani na stanowisku adiunkta

dr hab. Jakub Basista

dr hab. Andrzej Betlej

dr hab. Jarosław Bodzek

dr hab. Marcin Brocki

dr hab. Jan Jacek Bruski

dr hab. Tadeusz Czekalski

dr hab. Krzysztof Daszyk

dr hab. Wojciech Drelicharz

dr hab. Magdalena Dziadek

dr hab. Marek Ferenc

dr hab. Michał Galas

dr hab. Stefan Gąsiorowski

dr hab. Henryk Głębocki

dr hab. Monika Golonka-Czajkowska

dr hab. Leszek Hońdo

dr hab. Tomasz Kargol

dr hab. Adam Kaźmierczyk

dr hab. Lidia Korczak

dr hab. Marek Daniel Kowalski

dr hab. Wojciech Krawczuk

dr hab. Jakub Kubieniec

dr hab. Marta Kurkowska-Budzan

dr hab. Janusz Mierzwa

dr hab. Piotr Mikietyński

dr hab. Jarosław Moklak

dr hab. Wojciech Mruk

dr hab. Anna Niedźwiedź

dr hab. Marek Nowak

dr hab. Aleksandra Patalas

dr hab. Adam Perłakowski

dr hab. Janusz Pezda

dr hab. Stanisław Pijaj

dr hab. Anna Piotrowska

dr hab. Jakub Polit

dr hab. Teresa Rodzińska-Chorąży

dr hab. Judyta Rodzińska-Nowak

dr hab. Magdalena Ruta

dr hab. Henryk Słoczyński

dr hab. Małgorzata Smorąg Różycka

dr hab. Sławomir Sprawski

dr hab. Michał Stachura

dr hab. Jarosław Stolicki

dr hab. Andrzej Szczerski

dr hab. Krzysztof Ślusarek

dr hab. Maciej Tomal

dr hab. Stanisław Turlej

dr hab. Marek Walczak

dr hab. Anna Waśko

dr hab. Konrad Wnęk

dr hab. Piotr Wróbel

dr hab. Zdzisław Zblewski

dr hab. Andrzej A. Zięba

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

dr Aleksandra Arkusz

dr Jerzy Baradziej

dr Urszula Bęczkowska

dr Joanna Dębowska-Ludwin

dr Edyta Gawron

dr Anna Jakimyszyn

dr Mariusz Jucha

dr Katarzyna Kuras

dr Andrzej Sitarz

dr Anna Sobór-Świderska

dr Marcin Starzyński

dr Stanisława Trebunia-Staszel

dr Patrycja Trzeszczyńska

dr Michał Wasilewski

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

mgr Marta Barasińska-Sułowska

mgr Barbara Chudzińska

mgr Maria Gajda

mgr Piotr Godlewski

mgr inż. Barbara Korpet

mgr Piotr Kołodziejczyk

mgr Michał Mazur

mgr Katarzyna Polak

mgr Bartłomiej Skrobek

mgr Artur Sekunda

Małgorzata Sroga-Pasternak

mgr Małgorzata Sułek

mgr Roman Szczerba

mgr Wojciech Walanus

Przedstawiciel Związków Zawodowych

dr Tomasz Pudłocki (ZNP)

Przedstawiciele Towarzystwa Doktorantów

mgr Anna Barbasz-Bielecka

mgr Piotr Kołpak

Przedstawiciele Samorządu Studentów Wydziału

Instytut Archeologii

Cyprian Chmielewski

Iwo Jeziorski

Joanna Jędrysik

Renata Kluza

Monika Kozubal

Paweł Lewicki

Aleksandra Szymanik

Tomasz Wagner

Barbara Zając

 

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

Alicja Baczyńska

Karolina Garbowska

Paweł Kopeć

Judyta Pogonowicz

 

Instytut Historii

Karol Antoniewski

Magdalena Borowiecka

Izabela Cisek

Piotr Dyguś

Justyna Gałuszka

Paweł Glinka

Dominik Kadzik

Emilia Osowska

Kamil Ruszała

Dawid Tryba

Barbara Żurek

 

Instytut Historii Sztuki

Agata Dworzak

Maria Jastrzębska

Małgorzata Santarek

Thomas Skatulla

 

Instytut Muzykologii

Jakub Lis

Agnieszka Tołoczyńska

Emerytowani nauczyciele akademiccy - Członkowie Rady z głosem doradczym

prof. dr hab. Krzysztof  Baczkowski

prof. dr hab. Andrzej Banach

prof. dr hab. Antoni Cetnarowicz

dr hab. Zofia Chechlińska

prof. dr hab. Julian Dybiec

prof. dr hab. Maria Dzielska

prof. dr hab. Halina Florkowska-Frančić

prof. dr hab. Bolesław Ginter

dr hab. Maria Hussakowska-Szyszko

prof. dr hab. Irena Kaniewska

prof. dr hab. Janusz Kozłowski

prof. dr hab. Aleksander Krawczuk

prof. dr hab. Mariusz Kulczykowski

prof. dr hab. Adam Małkiewicz

prof. dr hab. Jerzy Michalewicz

prof. dr hab. Janusz Ostrowski

prof. dr hab. Irena Paczyńska

doc. dr hab. Kazimierz Przyboś

prof. dr hab. Michał Pułaski

dr hab. Mieczysław Rokosz

prof. dr hab. Danuta Quirini-Popławska

dr hab. Mieczysław Rokosz

prof. dr hab. Zygmunt Szweykowski

prof. dr hab. Joachim Śliwa

prof. dr hab. Ewa Śnieżyńska-Stolot

prof. dr hab. Bożena Wyrozumska

prof. dr hab. Jerzy Wyrozumski