Habilitacje

Postępowania w toku

OSOBA WNIOSEK AUTOREFERAT KOMISJA
Dr Marek Gędek Wniosek Autoreferat Komisja
Dr Tadeusz Kopyś Wniosek Autoreferat Komisja
Dr Ewa Kubiak Wniosek Autoreferat Komisja
Dr Justyna Łukaszewska-Haberko Wniosek Autoreferat Komisja
Dr Kazimierz Ożóg Wniosek Autoreferat Komisja
Dr Marcin Przybyła Wniosek Autoreferat Komisja
Dr Andrzej Synowiec Wniosek Autoreferat Komisja

Zakończone

OSOBA WNIOSEK AUTOREFERAT KOMISJA DECYZJE
Dr hab. Marcin Biborski Wniosek Autoreferat Komisja Decyzja
Dr hab. Anna Bitner-Wróblewska Wniosek Autoreferat Komisja Decyzja
Dr hab. Ewa Kocój Wniosek Autoreferat

Komisja (1)

Komisja (2)

Decyzja