Dotacja celowa

Wniosek o przyznanie dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

Regulamin konkursu

Formularz wniosku