Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikaty

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikaty

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją dokumentacji projektu Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich.

Projekt przeznaczony jest dla osób, które mają otwarty przewód lub mogą go otworzyć na najbliższej, czerwcowej Radzie Wydziału. W ramach projektu mogą Doktoranci mogą otrzymać stypendium w wysokości 2200zł brutto na okres 24 miesięcy oraz do 50.000zł na badania własne, służące powstaniu dysertacji doktorskiej.

Pytania prosimy kierować do Kierownika projektu, p. Jana Cieślaka: jan.piotr.cieslak@doctoral.uj.edu.pl

 

Wydziałowe warsztaty metodologiczne: "Warsztat historyka najnowszego w praktyce badawczej"

Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe dla wszystkich Doktorantów od I do III roku oraz tych, którzy uzupełniają zaległe warsztaty.

Wykłady w ramach wydziałowych warsztatów metodologicznych poprowadzi Pan prof. Mariusz Mazur.

Termin zajęć: 18-22 czerwca 2018 r., Instytut Historii, Aula im. ks. Józefa Tischnera Collegium Witkowskiego, ul. Gołębia 13

W dniach: 18, 19, 20, 21.06 wykład odbędzie się w godzinach 17:00-18:30, w dniu 22.06 w godzinach 14:00-15:30.

Konwersatorium z technik prezentacji audiowizualnych

15 godzin zajęć, zajęcia obowiązuje dla Doktorantów II roku studiów

Termin zajęć: II semestr 2017/2018, sala komputerowa (piwnica, ul. Gołębia 9)

Prowadzący: dr Piotr Kołodziejczyk, dr Michał Kasiński

Wydziałowe warsztaty z dydaktyki akademickiej

15 godzin, zajęcia obowiązkowe dla I roku studiów

Zajęcia poprowadzi dr hab. Maria Stinia z Instytutu Historii UJ

Termin zajęć: II semestr 2017/2018, czwartek, godz. 17:00, Instytut Historii UJ, ul. Gołębia 13, sala nr 212

Historia sztuki ogrodowej (wykład w ramach przedmiotu wybranego)

Zajęcia poprowadzi prof. dr hab. Wojciech Bałus z Instytutu Historii Sztuki UJ

Termin zajęć: II semestr 2017/2018, środa, godz. 18:00, Instytut Historii Sztuki UJ, ul. Grodzka 53, sala 40

Filozofia: historyczny przegląd głównych kierunków filozoficznych z uwzględnieniem podstawowej terminologii (wykład w ramach przedmiotu wybranego)

Zajęcia poprowadzi dr hab. Janusz Mizera z Instytutu Filozofii UJ

Termin zajęć: II semestr 2017/2018, piątek, godz. 16:00, Instytut Historii UJ, ul. Gołębia 13, sala 212.

Szkolenie BHP dla doktorantów I roku

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UJ obowiązek szkolenia w zakresie BHP dotyczy uczestników studiów doktoranckich wpisanych na I rok studiów z wyjątkiem tych doktorantów, którzy w ramach dotychczasowego kształcenia odbyli już takie szkolenie w Uniwersytecie Jagiellońskim w okresie ostatnich pięciu lat. Zapis ten jest jednoznaczny z tym, że nie zwalnia ze szkolenia w UJ uczestnictwo w zajęciach na innych uczelniach, w ośrodkach szkolenia, zakładach pracy itp. Wszyscy doktoranci wpisani na pierwszy rok studiów są automatycznie zapisywani na szkolenie w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów.

Szkolenie należy odbyć i przystąpić do zaliczenia w terminie 29 listopada – 19 grudnia 2017 roku

Informacje dotyczące szkolenia BHP dostępne są pod adresem www.ibhp.uj.edu.pl/szkolenia/studentow

Konwersatorium dla doktorantów I roku

Techniki przeszukiwania humanistycznych baz danych - zajęcia obowiązkowe dla doktorantów I roku studiów, czas trwania: 15 godzin, forma zajęć: konwersatorium, zajęcia zakończone zaliczeniem

Zajęcia rozpoczną się 16 listopada 2017 o godzinie 17:00 w Instytucie Historii UJ (ul. Gołębia 13), sala nr 212.

Przedmiot wybrany

W II semestrze roku akad. 2017/18 - w ramach przewidzianego programem studiów doktoranckich przedmiotu wybranego zakończonego egzaminem - odbędą się dwa wykłady (w wymiarze 30 godzin każdy) organizowane przez Wydział:

1. Wykład z filozofii, prowadzący: dr hab. Janusz Mizera

2. Wykład z historii sztuki (Historia sztuki ogrodowej), prowadzący: prof. dr hab. Wojciech Bałus

Powyższe dwa wykłady nie są obligatoryjne i zgodnie z programem studiów doktorant może uczęszczać na inne zajęcia, spełniające wymogi zaliczenia przedmiotu wybranego w wymiarze 60 godzin.

 

Ubezpieczenie doktorantów

Doktoranci, którzy ukończyli 26. rok życia, a którzy nie pracują i nie posiadają żadnego innego tytułu do ubezpieczenia, mogą zostać ubezpieczeni przez uczelnię. Wymagane dokumenty:

 • • dowód osobisty,
 • • ważna legitymacja.

Doktoranci niebędący obywatelami polskimi ani obywatelami państw Unii Europejskiej, posiadający polskie pochodzenie, mogą zostać ubezpieczeni przez uczelnię pod warunkiem dostarczenia odpowiednich dokumentów. Wymagane dokumenty:

 • • aktualny paszport,
 • • zaświadczenie o polskim pochodzeniu,
 • • ważna legitymacja,
 • • umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia w Krakowie (ul. Batorego 24) o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
 • • karta mieszkańca DS lub dokument potwierdzający zameldowanie na terenie Krakowa.

Ubezpieczony przez uczelnie doktorant może również ubezpieczyć członków swojej rodziny (niepracująca żona, niepracujący mąż i/lub dzieci). Wymagane dokumenty:

 • • dowód osobisty współmałżonka,
 • • akt małżeństwa,
 • • akt urodzenia dziecka,
 • • PESEL dziecka.

Dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie zdrowotne studenta/doktoranta, jest druk ZUS ZZA. 

Szczegóły dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego dla studentów i doktorantów znajdują się w Piśmie okólnym nr 3 Rektora UJ z dnia 19 lipca 2016 w sprawie zasad ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów UJ

Ubezpieczenia zdrowotne dla studentów i doktorantów prowadzone są przez Sekcję ds. Rozliczeń i Spraw Dyscyplinarnych Studentów i Doktorantów, ul. Straszewskiego 25, pokój nr 3, I piętro, od poniedziałku do piątku w godz. od 10-tej do 14-tej.

Stypendia socjalne

W roku akademickim 2016/17 przy składaniu wniosków o przyznanie stypendium socjalnego dla studentów i doktorantów obowiązuje nowy wzór zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach.

Wniosek do Urzędu Skarbowego o wydanie zaświadczenia o dochodach

Wzór zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach