Program studiów doktoranckich

Letnie warsztaty wydziałowe 2016/17

W ramach przewidzianych programem studiów doktoranckich wydziałowych warsztatów metodologicznych, w dniach 19-23 czerwca 2017 r., w godzinach: 17:00-18:30, cykl wykładów poprowadzi Pan Prof. dr hab. Jan Chochorowski z Instytutu Archeologii UJ. Wykłady będą odbywać się w Instytucie Historii UJ (ul. Gołębia 13), w sali amfiteatralnej.

Zajęcia te są obowiązkowe dla wszystkich Doktorantów I, II i III roku, oraz dla tych Doktorantów lat wyższych, którzy nadrabiają zaległe warsztaty z lat ubiegłych.

Programy studiów według roku rozpoczęcia nauki