Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program MOST

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program MOST

Studia doktoranckie na Wydziale Historycznym mają charakter studiów wydziałowych i są wyłącznie studiami stacjonarnymi. Stąd uczestników studiów doktoranckich - w ramach programu MOST - możemy przyjąć wyłącznie na studia stacjonarne.

Program studiów doktoranckich jest programem wydziałowym, zważywszy na charakter studiów program ten jest w części wspólnej bardzo ograniczony godzinowo i kładzie nacisk na indywidualną pracę doktoranta z promotorem. Otwiera to możliwość zbudowania właściwej strategii niezbędnej do napisania rozprawy doktorskiej. Założoną cechą tego programu jest indywidualne podejście do doktoranta, są to więc w istocie indywidualne studia doktoranckie.

Uczestnicy programu MOST będą mile widziani, jakkolwiek trudno jest sobie wyobrazić inny sposób studiowania jak tylko w kontakcie z konkretnym - wybranym przez doktoranta - samodzielnym pracownikiem naukowym Wydziału Historycznego. Zrozumiałe, że podane poniżej liczby doktorantów, których przyjmiemy w ramach programu MOST, mają charakter orientacyjny, tym bardziej prowizoryczne są liczby studentów w poszczególnych semestrach. Liczba miejsc oferowanych przez Wydział Historyczny UJ:

Historia
semestr zimowy - 5 miejsc
semestr letni - 5 miejsc

Etnologia
semestr zimowy - 2 miejsca
semestr letni - 2 miejsca

Archeologia
semestr zimowy - 3 miejsca
semestr letni - 3 miejsca

Historia sztuki
semestr zimowy - 2  miejsca
semestr letni - 2 miejsca

Nauki o sztuce
semestr zimowy - 1 miejsce
semestr letni - 1 miejsce

Informacje o programie na stronie UJ